Radonmätning hemma

Radon, en potentiellt skadlig och farlig gas, kan smyga sig in i ditt hem obemärkt. För att garantera att du och din familj inte utsätts för farligt förhöjda radonhalter är det viktigt att regelbundet genomföra radonmätningar. Här kommer all information du behöver för att förstå hur du mäter radon, varför det är så viktigt och var du kan beställa tillförlitliga mätningar.

Radonmätning utgör det enda sättet att upptäcka om din bostad har för höga radonhalter. Långvarig exponering för förhöjda radonhalter ökar risken för lungcancer, vilket gör radon till den näst vanligaste orsaken till lungcancer i Sverige efter rökning.

För att erhålla tillförlitliga resultat och årsmedelvärde rekommenderas en långtidsmätning under eldningssäsongen, som sträcker sig från oktober till april. Mätperioden bör vara minst två månader för att säkerställa att mätningen blir korrekt. Användning av radonmätare från ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium gör processen enkel och ger dig en rapport inom ungefär en vecka efter avslutad mätperiod.

För att få en representativ avläsning är det viktigt att placera radonmätare rätt i ditt hem. För enplanshus och lägenheter rekommenderas mätningar på minst två platser, exempelvis i sovrummet och ett extra rum. I enrumslägenheter kan en mätpunkt vara tillräcklig, men två detektorer krävs för tillförlitliga resultat. I flervåningshus bör varje våning genomgå mätningar för att få en helhetsbild.

Gränsvärdet för radon i bostäder och allmänna lokaler är 200 Bq/m³ som årsmedelvärde. Vid överstigande nivåer krävs åtgärder såsom ökad ventilation, tätningsåtgärder eller isolering. Om radon även upptäcks i hushållsvattnet kan behandling genom luftning eller användning av kolfilter vara effektiva lösningar.

Genom att vara proaktiv och regelbundet genomföra radonmätningar kan du trygga en säker och hälsosam boendemiljö för dig och din familj. Beställ radonmätare från ett pålitligt och ackrediterat laboratorium för att ta kontroll över radonhalten i ditt hem redan idag!